Om

Søsterloge nr. 29 Helle

Om:

 

Loge nr. 29 Helle er en søster loge under den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

På Odd Fellows hjemmeside www.oddfellow.dk er hentet følgende beskrivelse af hvad ordenen står for:

Odd Fellow Ordenen ønsker og forventer af sine medlemmer, at de skal være aktive i to funktioner:

at arbejde indad med sig selv, og

at arbejde udad for vore medmennesker.

Disse to funktioner skulle gerne stimulere hinanden, og komme til udtryk i glæden over at hjælpe andre.

Eller sagt med andre ord: at højne den menneskelige karakter.

Til dette har vi, fra den første begyndelse, tilknyttet følgende budord:

at besøge de syge,

hjælpe de trængende,

begrave de døde og

opdrage de forældreløse.

Søsterloge nr. 29 Helle er et sted hvor søstrerne danner relationer og hvor det at arbejde med sig selv og ud mod sine medmennesker er udgangspunktet.

 

Copyright © All Rights Reserved